Mis on suur omega tähistus?

Sarnaselt suure O-tähistusega kasutatakse arvutiteaduses algoritmi jõudluse või keerukuse kirjeldamiseks suurt Omega (Ω) funktsiooni.

Kui jooksuaeg on Ω (f (n)), siis piisavalt suure n jaoks on töötamisaeg mõne konstandi k korral vähemalt k⋅f (n). Toimimisajast, mis on Ω (f (n)), mõelge järgmiselt:

suur-oomega funktsioon

Me ütleme, et tööaeg on “f-n ()) suur-Ω”. Asümptootiliste madalamate piiride puhul kasutame suurt Ω tähistust , kuna see piirab piisavalt suure sisendi suuruse korral tööaja kasvu altpoolt.

Suure O ja suure Ω erinevus

Suure O notatsiooni ja Big Ω tähistuse erinevus seisneb selles, et algoritmi halvima juhtimisaja kirjeldamiseks kasutatakse Big O-d. Kuid vastupidi, Big Ω tähistust kasutatakse antud algoritmi parima käitamisaja kirjeldamiseks.

Rohkem informatsiooni:

  • Suure Ω (Big-Omega) tähistus
MYCODSCHOOL Aja keerukuse analüüs