Python for Finance - algoritmilise kauplemise õpetus algajatele

Tehnoloogiast on saanud rahanduse vara. Finantsasutustest on nüüd arenemas tehnoloogiaettevõtted, mitte ainult valdkonna finantsaspektid.

Matemaatilised algoritmid toovad kaasa uuendusi ja kiirust. Need võivad aidata meil turul konkurentsieeliseid saada.

Finantstehingute kiirus ja sagedus koos suurte andmemahtudega on kõigi suurte finantsasutuste poolt tehnoloogiale palju tähelepanu pööranud.

Algoritmiline ehk kvantitatiivne kauplemine on kauplemisstrateegiate kujundamise ja arendamise protsess, mis põhineb matemaatilistel ja statistilistel analüüsidel. See on tohutult keeruline finantsvaldkond.

See õpetus on Pythoniga kvantitatiivse kauplemise algajate juhend. See postitus on teile väga kasulik, kui olete:

 1. Üliõpilane või keegi, kelle eesmärk on saada kvantitatiivseks analüütikuks (kvant) fondis või pangas.
 2. Keegi, kes plaanib alustada oma kvantitatiivset kauplemisäri.

Vaatame selles postituses läbi järgmised teemad:

 • Aktsiate ja kauplemise põhitõed
 • Andmete väljavõtmine Quandli API-st
 • Varude hinnakujundusandmete uurimuslik analüüs
 • Liikuvad keskmised
 • Püütoniga kauplemisstrateegia kujundamine
 • Strateegia toimivuse visualiseerimine

Enne kui sukeldume aktsiahindade andmete üksikasjadesse ja dünaamikasse, peame kõigepealt mõistma rahanduse põhitõdesid. Kui olete keegi, kes tunneb rahandust ja kauplemise toimimist, võite selle jaotise vahele jätta ja järgmise juurde liikumiseks klõpsake siin.

Mis on varud? Mis on aktsiatega kauplemine?

Aktsiad

Aktsia on ettevõtte omandi osaluse esindus, mis on emiteeritud kindla summaga. See on teatud tüüpi rahaline tagatis, mis kinnitab teie nõuet ettevõtte varade ja tootluse kohta.

Organisatsioon või ettevõte emiteerib aktsiaid, et koguda rohkem vahendeid / kapitali, et laiendada ja kaasata rohkem projekte. Need varud on seejärel avalikult kättesaadavad ning neid müüakse ja ostetakse.

Aktsiatega kauplemine ja kauplemisstrateegia

Olemasolevate ja varem emiteeritud aktsiate ostu-müügi protsessi nimetatakse aktsiakaubanduseks. Aktsiat saab osta ja müüa hinnaga, mis kõigub vastavalt aktsiaturu nõudlusele ja pakkumisele.

Sõltuvalt ettevõtte tulemustest ja tegevusest võivad aktsiahinnad liikuda üles ja alla, kuid aktsiahindade liikumine ei piirdu ainult ettevõtte tootlusega.

Kauplejad maksavad raha ettevõtte omandi eest, lootes teha mõned kasumlikud tehingud ja müüa aktsiad kõrgema hinnaga.

Teine oluline tehnika, mida kauplejad järgivad, on lühikeseks müümine. See hõlmab aktsiate laenamist ja viivitamatut müüki lootuses neid hiljem madalama hinnaga kokku osta, laenuandjale tagasi anda ja marginaali teha.

Niisiis järgib enamik kauplejaid kauplemiseks plaani ja mudelit. Seda tuntakse kui kauplemisstrateegiat.

Riskifondide ja investeerimispankade kvantitatiivsed kauplejad kujundavad ja arendavad nende testimiseks neid kauplemisstrateegiaid ja -raamistikke. See nõuab põhjalikke programmeerimisalaseid teadmisi ja oma strateegia koostamiseks vajalike keelte mõistmist.

Python on üks populaarsemaid programmeerimiskeeli, näiteks C ++, Java, R ja MATLAB. Seda rakendatakse laialdaselt kõigis valdkondades, eriti andmeteaduses, selle lihtsa süntaksi, tohutu kogukonna ja kolmandate osapoolte toetuse tõttu.

Selle õpetuse maksimaalseks kasutamiseks peate tundma Pythoni ja statistikat. Veenduge, et täiendate oma Pythoni ja tutvuge statistika põhialustega.

Andmete eraldamine Quandli API-st

Aktsiate hinnaandmete väljavõtmiseks kasutame Quandli API-d. Enne aga paneme paika töökeskkond. Nii toimige järgmiselt.

 1. Looge oma terminalis projekti jaoks uus kataloog (nimetage see nii, nagu soovite):
mkdir 
 1. Veenduge, et teie arvutisse oleks installitud Python 3 ja virtualenv.
 2. Looge uus Python 3 virtualenv, kasutades seda virtualenv ja aktiveerige see source /bin/activate.
 3. Nüüd installige jupyter-notebook pipi abil ja sisestage pip install jupyter-notebookterminal.
 4. Samamoodi installida pandas, quandlja numpypakette.
 5. Käivitage jupyter-notebookterminalist.

Nüüd peaks teie sülearvuti töötama kohalikul hostil nagu allpool olev ekraanipilt:

Esimese märkmiku saate luua paremklõpsates Newrippmenüül. Veenduge, et olete Quandlis konto loonud. API-võtme loomiseks järgige siin mainitud samme.

Kui kõik on valmis, sukeldume kohe sisse:

# importing required packages
import pandas as pd import quandl as q

Pandas saab selles õpetuses kõige rangemini kasutatav pakett, kuna teeme palju andmetöötlust ja kavandamist.

Pärast pakettide importimist esitame Quandli API-le taotlusi Quandli paketi abil:

# set the API key q.ApiConfig.api_key = "”
#send a get request to query Microsoft's end of day stock prices from 1st #Jan, 2010 to 1st Jan, 2019 msft_data = q.get("EOD/MSFT", start_date="2010-01-01", end_date="2019-01-01")
# look at the first 5 rows of the dataframe msft_data.head()

Siin on Microsofti viimase 9 aasta EOD aktsiate hinnakujundusandmed. Kõik, mida getpidite tegema, oli kutsuda Quandli paketist pärit meetod ja esitada varude sümbol MSFT ning vajalike andmete ajakava.

See oli tõesti lihtne, eks? Läheme edasi, et neid andmeid mõista ja edasi uurida.

Varude hinnakujundusandmete uurimuslik analüüs

Kui andmed on meie käes, peaksime kõigepealt mõistma, mida need esindavad ja millist teavet see kapseldab.

DataFrame'i teabe printimisel näeme kõike, mida see sisaldab:

Nagu ülaltoodud ekraanipildilt näha, sisaldab DataFrame DatetimeIndexi, mis tähendab, et tegeleme aegridade andmetega.

An index can be thought of as a data structure that helps us modify or reference the data. Time-series data is a sequence of snapshots of prices taken at consecutive, equally spaced intervals of time.

In trading, EOD stock pricing data captures the movement of certain parameters about a stock, such as the stock price, over a specified period of time with data points recorded at regular intervals.

Important Terminology

Looking at other columns, let’s try to understand what each column represents:

 • Open/Close — Captures the opening/closing price of the stock
 • Adj_Open/Adj_Close — An adjusted opening/closing price is a stock’s price on any given day of trading that has been revised to include any dividend distributions, stock splits, and other corporate actions that occurred at any time before the next day’s open.
 • Volume — It records the number of shares that are being traded on any given day of trading.
 • High/Low — It tracks the highest and the lowest price of the stock during a particular day of trading.

These are the important columns that we will focus on at this point in time.

We can learn about the summary statistics of the data, which shows us the number of rows, mean, max, standard deviations, and so on. Try running the following line of code in the Ipython cell:

msft_data.describe()

resample()

Pandas’ resample() method is used to facilitate control and flexibility on the frequency conversion of the time series data. We can specify the time intervals to resample the data to monthly, quarterly, or yearly, and perform the required operation over it.

msft_data.resample('M').mean()

This is an interesting way to analyze stock performance in different timeframes.

Calculating returns

Finantstulu on lihtsalt investeeringult teenitud või kaotatud raha. Tulu võib väljendada nominaalselt investeeringu suuruse muutusena ajas. Seda saab arvutada kasumi ja investeeringu suhtest tuletatud protsendina.

Sel eesmärgil on meie käsutuses pct_change (). Tulude arvutamiseks tehke järgmist.

# Import numpy package import numpy as np
# assign `Adj Close` to `daily_close` daily_close = msft_data[['Adj_Close']]
# returns as fractional change daily_return = daily_close.pct_change()
# replacing NA values with 0 daily_return.fillna(0, inplace=True)
print(daily_return)

See prindib tootluse, mida aktsia on igapäevaselt teeninud. Korrutades numbri 100-ga, saate protsentuaalse muutuse.

Valemit pct_change () kasutatakse järgmiselt:

Tagastamine = {(hind t juures) - (hind t-1 juures)} / {hind t-1}

Nüüd peate igakuise tootluse arvutamiseks tegema ainult järgmist:

mdata = msft_data.resample('M').apply(lambda x: x[-1]) monthly_return = mdata.pct_change()

Pärast andmete uuesti valimist kuudeks (tööpäevade jaoks) saame apply()funktsiooni abil kuu viimase kauplemispäeva .

apply() takes in a function and applies it to each and every row of the Pandas series. The lambda function is an anonymous function in Python which can be defined without a name, and only takes expressions in the following format:

Lambda: expression

For example, lambda x: x * 2 is a lambda function. Here, x is the argument and x * 2 is the expression that gets evaluated and returned.

Moving Averages in Trading

The concept of moving averages is going to build the base for our momentum-based trading strategy.

In finance, analysts often have to evaluate statistical metrics continually over a sliding window of time, which is called moving window calculations.

Let’s see how we can calculate the rolling mean over a window of 50 days, and slide the window by 1 day.

rolling()

This is the magical function which does the tricks for us:

# assigning adjusted closing prices to adj_pricesadj_price = msft_data['Adj_Close']
# calculate the moving average mav = adj_price.rolling(window=50).mean()
# print the resultprint(mav[-10:])

You’ll see the rolling mean over a window of 50 days (approx. 2 months). Moving averages help smooth out any fluctuations or spikes in the data, and give you a smoother curve for the performance of the company.

We can plot and see the difference:

# import the matplotlib package to see the plot import matplotlib.pyplot as plt adj_price.plot()

You can now plot the rolling mean():

mav.plot()

And you can see the difference for yourself, how the spikes in the data are consumed to give a general sentiment around the performance of the stock.

Formulating a Trading Strategy

Here comes the final and most interesting part: designing and making the trading strategy. This will be a step-by-step guide to developing a momentum-based Simple Moving Average Crossover (SMAC) strategy.

Momentum-based strategies are based on a technical indicator that capitalizes on the continuance of the market trend. We purchase securities that show an upwards trend and short-sell securities which show a downward trend.

The SMAC strategy is a well-known schematic momentum strategy. It is a long-only strategy. Momentum, here, is the total return of stock including the dividends over the last n months. This period of n months is called the lookback period.

There are 3 main types of lookback periods: short term, intermediate-term, and long term. We need to define 2 different lookback periods of a particular time series.

A buy signal is generated when the shorter lookback rolling mean (or moving average) overshoots the longer lookback moving average. A sell signal occurs when the shorter lookback moving average dips below the longer moving average.

Now, let’s see how the code for this strategy will look:

# step1: initialize the short and long lookback periods short_lb = 50long_lb = 120
# step2: initialize a new DataFrame called signal_df with a signal column signal_df = pd.DataFrame(index=msft_data.index)signal_df['signal'] = 0.0
# step3: create a short simple moving average over the short lookback period signal_df['short_mav'] = msft_data['Adj_Close'].rolling(window=short_lb, min_periods=1, center=False).mean()
# step4: create long simple moving average over the long lookback period signal_df['long_mav'] = msft_data['Adj_Close'].rolling(window=long_lb, min_periods=1, center=False).mean()
# step5: generate the signals based on the conditional statement signal_df['signal'][short_lb:] = np.where(signal_df['short_mav'][short_lb:] > signal_df['long_mav'][short_lb:], 1.0, 0.0) 
# step6: create the trading orders based on the positions column signal_df['positions'] = signal_df['signal'].diff()signal_df[signal_df['positions'] == -1.0]

Let’s see what’s happening here. We have created 2 lookback periods. The short lookback period short_lb is 50 days, and the longer lookback period for the long moving average is defined as a long_lb of 120 days.

We have created a new DataFrame which is designed to capture the signals. These signals are being generated whenever the short moving average crosses the long moving average using the np.where. It assigns 1.0 for true and 0.0 if the condition comes out to be false.

The positions columns in the DataFrame tells us if there is a buy signal or a sell signal, or to stay put. We're basically calculating the difference in the signals column from the previous row using diff.

And there we have our strategy implemented in just 6 steps using Pandas. Easy, wasn't it?

Now, let’s try to visualize this using Matplotlib. All we need to do is initialize a plot figure, add the adjusted closing prices, short, and long moving averages to the plot, and then plot the buy and sell signals using the positions column in the signal_df above:

# initialize the plot using plt fig = plt.figure()
# Add a subplot and label for y-axis plt1 = fig.add_subplot(111, ylabel="Price in $")
msft_data['Adj_Close'].plot(ax=plt1,, lw=2.)
# plot the short and long lookback moving averages signal_df[['short_mav', 'long_mav']].plot(ax=plt1, lw=2., figsize=(12,8))
# plotting the sell signals plt1.plot(signal_df.loc[signal_df.positions == -1.0].index, signal_df.short_mav[signal_df.positions == -1.0],'v', markersize=10,)
# plotting the buy signals plt1.plot(signal_df.loc[signal_df.positions == 1.0].index, signal_df.short_mav[signal_df.positions == 1.0], '^', markersize=10,) # Show the plotplt.show()

Running the above cell in the Jupyter notebook would yield a plot like the one below:

Now, you can clearly see that whenever the blue line (short moving average) goes up and beyond the orange line (long moving average), there is a pink upward marker indicating a buy signal.

A sell signal is denoted by a black downward marker where there’s a fall of the short_mav below long_mav.

Visualize the Performance of the Strategy on Quantopian

Quantopian is a Zipline-powered platform that has manifold use cases. You can write your own algorithms, access free data, backtest your strategy, contribute to the community, and collaborate with Quantopian if you need capital.

We have written an algorithm to backtest our SMA strategy, and here are the results:

Here is an explanation of the above metrics:

 • Total return: The total percentage return of the portfolio from the start to the end of the backtest.
 • Specific return: The difference between the portfolio’s total returns and common returns.
 • Common return: Returns that are attributable to common risk factors. There are 11 sector and 5 style risk factors that make up these returns. The Sector Exposure and Style Exposure charts in the Risk section provide more detail on these factors.
 • Sharpe: The 6-month rolling Sharpe ratio. It is a measure of risk-adjusted investment. It is calculated by dividing the portfolio’s excess returns over the risk-free rate by the portfolio’s standard deviation.
 • Max Drawdown: The largest drop of all the peak-to-trough movement in the portfolio’s history.
 • Volatility: Standard deviation of the portfolio’s returns.

Pat yourself on the back as you have successfully implemented your quantitative trading strategy!

Where to go From Here?

Now that your algorithm is ready, you’ll need to backtest the results and assess the metrics mapping the risk involved in the strategy and the stock. Again, you can use BlueShift and Quantopian to learn more about backtesting and trading strategies.

Further Resources

Quantra is a brainchild of QuantInsti. With a range of free and paid courses by experts in the field, Quantra offers a thorough guide on a bunch of basic and advanced trading strategies.

 • Data Science Course — They have rolled out an introductory course on Data Science that helps you build a strong foundation for projects in Data Science.
 • Trading Courses for Beginners — From momentum trading to machine and deep learning-based trading strategies, researchers in the trading world like Dr. Ernest P. Chan are the authors of these niche courses.

Free Resources

To learn more about trading algorithms, check out these blogs:

 • Quantstart — they cover a wide range of backtesting algorithms, beginner guides, and more.
 • Investopedia — everything you want to know about investment and finance.
 • Quantivity — detailed mathematical explanations of algorithms and their pros and cons.

Warren Buffet says he reads about 500 pages a day, which should tell you that reading is essential in order to succeed in the field of finance.

Embark upon this journey of trading and you can lead a life full of excitement, passion, and mathematics.

Data Science with Harshit

With this channel, I am planning to roll out a couple of series covering the entire data science space. Here is why you should be subscribing to the channel:

 • Need seeriad hõlmaksid kõiki nõutavaid / nõutavaid kvaliteediõpetusi kõigil teemadel ja alateemadel, näiteks andmeteaduse Pythoni põhialused.
 • Selgitas matemaatikat ja tuletisi, miks me teeme seda, mida me teeme ML-is ja süvaõppes.
 • Taskuhäälingud Google'i, Microsofti, Amazoni jt andmeteadlaste ja inseneride ning suurte andmepõhiste ettevõtete tegevjuhtidega.
 • Projektid ja juhised seni õpitud teemade rakendamiseks. Lisateave uute sertifikaatide, Bootcampi ja ressursside kohta selliste sertifikaatide purustamiseks, nagu see Google'i TensorFlow arendaja sertifikaadi eksam.

Edasi saate minuga ühendust võtta Twitteris või LinkedInis.