Vale väärtus JavaScriptis

Kirjeldus

Väärtus on midagi, mille väärtuseks on VÄÄR, näiteks muutuja kontrollimisel. On ainult kuus Falsey väärtused JavaScript: undefined, null, NaN, 0, ""(tühi string) ja falsemuidugi.

Muutujate valeväärtuste kontrollimine

Muutuja valeväärtust on võimalik kontrollida lihtsa tingimusega:

if (!variable) { // When the variable has a falsy value the condition is true. }

Üldised näited

var string = ""; // <-- falsy var filledString = "some string in here"; // <-- truthy var zero = 0; // <-- falsy var numberGreaterThanZero // <-- truthy var emptyArray = []; // <-- truthy, we'll explore more about this next var emptyObject = {}; // <-- truthy

Lõbus massiividega

if ([] == false) // <-- truthy, will run code in if-block if ([]) // <-- truthy, will also run code in if-block if ([] == true) // <-- falsy, will NOT run code in if-block if (![]) // <-- falsy, will also NOT run code in if-block

Hoiatus

Boole'i ​​kontekstis väärtuse hindamisel olge teadlik andmetüübist. Kui väärtuse andmetüübiks on arv , võib tõe / vale hindamine põhjustada ootamatu tulemuse:

const match = { teamA: 0, teamB: 1 } if (match.teamA) // The following won't run due to the falsy evaluation console.log('Team A: ' + match.teamA); }

Alternatiivina kasutamise puhul eespool on hinnata väärtust kasutades typeof:

const match = { teamA: 0, teamB: 1 } if (typeof match.teamA === 'number') console.log('Team A: ' + match.teamA); }

Rohkem informatsiooni

  • tõsi | Blogipostitus - tõde ja vale
  • Vale | Sõnastik | MDN
  • Tõde ja vale: kui kõik pole JavaScriptis võrdne