Kuidas luua CSS-iga kontaktivormi

Kõigepealt loome HTML-elemendid - sisendväljad eesnime, perekonnanime, e-posti jaoks ja sõnumi tekstiala.

Hiljem rakendame CSS-i stiile, et vorm oleks visuaalselt atraktiivne.

HTML-i osa

HTML-i jaotises on klassiga div koos containerpealkirjaga h3Kontaktivorm

Vorm nimega contact_form sisaldab sisendvälju:

  • Eesnimi
  • Perekonnanimi
  • E-post
  • Sõnum

Klassiga div, centeret joondada üksuste keskus. inputTüüp submitesitada kujul.

requiredAtribuut teksti väljad on kontrollitakse väärtuse esitamisest.

Contact Form

First Name

Last Name

Email

Message

CSS-i osa

/* Importing the Roboto font from Google Fonts. */ @import url("//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400"); /* Set font of all elements to 'Roboto' */ * { font-family: 'Roboto', sans-serif; font-weight: 400; } /* Remove outline of all elements on focus */ *:focus { outline: 0; } body { background: #263238; /* Set background color to #263238*/ } h3 { text-align: center; } /* Add styles to 'container' class */ .container { padding: 12px 24px 24px 24px; margin: 48px 12px; background: #E3F2FD; border-radius: 4px; } /* Add styles to 'label' selector */ label { font-size: 0.85em; margin-left: 12px; } /* Add styles to 'input' and 'textarea' selectors */ input[type=text],input[type=email], textarea { width: 100%; padding: 12px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; box-sizing: border-box; margin-top: 6px; margin-bottom: 16px; resize: vertical; } /* Add styles to show 'focus' of selector */ input[type=text]:focus,input[type=email]:focus, textarea:focus { border: 1px solid green; } /* Add styles to the submit button */ input[type=submit] { background: #64B5F6; margin: 0 auto; outline: 0; color: white; border: 0; padding: 12px 24px; border-radius: 4px; transition: all ease-in-out 0.1s; position: relative; display: inline-block; text-align: center; } /* Add styles for 'focus' property */ input[type=submit]:focus { background: #A5D6A7; color: whitesmoke; } /* Style 'hover' property */ input[type=submit]:hover { background: #2196F3; } /* Align items to center of the 'div' with the class 'center' */ .center { text-align: center; }

Väljund

FreeCodeCamp / guides - kontaktivorm

Rohkem informatsiooni:

Külastage saiti Codepen.io FreeCodeCamp - kontaktivormi