Kassi käsk Linuxis - liitmine, mida on selgitatud Bashi näidetega