Pop-funktsioon Pythonis

Mis on popfunktsioon?

Meetod pop () eemaldab ja tagastab loendist viimase elemendi. Seal on valikuline parameeter, mis on loendist eemaldatava elemendi indeks. Kui ühtegi indeksit pole määratud, eemaldab ja tagastab a.pop () loendi viimase üksuse. Kui meetodile pop () edastatud indeks pole vahemikus, viskab see IndexError: pop-indeksi vahemiku erandist välja.

Kasutamise näide

cities = ['New York', 'Dallas', 'San Antonio', 'Houston', 'San Francisco']; print "City popped is : ", cities.pop() print "City at index 2 is : ", cities.pop(2)

Väljund

City popped is : San Francisco City at index 2 is : San Antonio

Stacki põhifunktsionaalsus

pop()Meetodit kasutatakse sageli koos append()rakendada põhilisi virna funktsionaalsus Python taotluse.

stack = [] for i in range(5): stack.append(i) while len(stack): print(stack.pop())

Rohkem informatsiooni:

Ametliku dokumentatsiooni pop()leiate siit